Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

20.5.2018

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

ŽE ZGODILO

STROKOVNI POSVET

BETON 2017

ki bo
v četrtek, 20.04.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

INŽENIR LETA 2009

 

 

Inženir leta 2009 – Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad.

 

Inženir leta 2008<<<

Inženir leta 2010<<<

 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je v letu  2009 odlikovalo  Marjana Pipenbaherja, u.d.i.g. s častnim nazivom  »inženir leta«. Naš ambiciozni stanovski kolega sodi v sam vrh uspešnih in uglednih slovenskih inženirjev, ki s svojim talentom in znanjem že tri desetletja opozarja nase na področju mostogradenj in drugih najzahtevnejših konstrukcij v gradbeništvu.

 

Marjan Pipenbaher je bil rojen 22. 8.1957 v Ljubljani, živi v Slovenski Bistrici, šolal pa se je v Mariboru, kjer je leta 1981 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo; tam je podiplomski študij nadaljeval in sedaj pripravlja doktorat  tehniških znanosti.

 

Že pred diplomo se je leta 1980 zaposlil v Gradisovem biroju za projektiranje, ki ga je vodil inž. Ačanski . V prvih 10 letih  je projektiral zelo zahtevne konstrukcije v visokogradnjah, kot je bila  sanacija in  novogradnja Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru ter Avtobusna postaja v Mariboru.

 

Leta 1990 je s partnerjem Viktorjem Markljem, u.d.i.g. ustanovil Inženirski biro PONTING d.o.o., v katerem je danes zaposlenih 15 inženirjev in je specializiran za projektiranje najzahtevnejših inženirskih objektov - s poudarkom na mostogradnjah. Leta 2002 je ustanovil še konzultatsko podjetje Pipenbaher Consulting Engineers Ltd /PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o., kot specializirano podružnico podjetja PONTING d.o.o.

 

Na Fakulteti za gradbeništvo je že leta 1986 pričel delati kot asistent, od leta 2000 pa kot predavatelj predmeta »prednapete betonske konstrukcije«. Poleg rednih pedagoških obveznosti je bil tudi mentor in somentor študentom pri izdelavi preko 20 diplomskih nalog s področja razvoja gradbenih konstrukcij, mostov in prednapetega betona.
Že od študija dalje se ukvarja tudi z znanstveno raziskovalno dejavnostjo in sodeluje s priznanimi specializiranimi inštituti v tujini. V okviru lastnih raziskovalnih in razvojnih nalog je razvil in avtorsko zaščitil prototipa protivetrne ograje na viaduktu Črni kal jn viaduktu  Baričeviči na AC Zagreb – Split.

 

V svoji bogati poklicni karieri je Marjan  Pipenbaher u.d.i.g. zasnoval in skupaj s svojim inženirskim timom sodeloval pri projektiranju preko 200 mostov, viaduktov, galerij in zahtevnih inženirskih objektov v Sloveniji in tujini z uporabo novih tehnologij in inventivnimi konstrukcijskimi rešitvami. Med pomembnejše referenčne objekte - tudi v svetovnem merilu –ki so tudi realizirani, vsekakor sodijo:

 • Koroški most preko Drave v Mariboru - dolžine 240 m z max. razponom 110 m
 • most za pešce in kolesarje preko Drave v Ptuju - dolžine 160 m
 • most Verige preko morske ožine Boka Kotorska v Črni gori - dolžine 980 m z max. razponom 450 m
 • ločni most preko reke Vipave na cesti Renče - Nova Gorica, dolžine 85m z razponom centralnega loka nad voziščem 70 m
 • most Millenium preko reke Morače v Podgorici - dolžine 160 m in max. razponom 145m
 • viadukt Peračica na AC Ljubljana - Jesenice -dolžine 360 m, z max. razponom 110 m in višino stebrov 60 m
 • viadukt Dobruša na AC Ljubljana - Jesenice - dolžine 370 m ,z max. razponom 58 m in višino stebrov 45 m

 

V letih 2001 -2004 je bila najbolj odmevna gradnja viadukta Črni kal na AC Ljubljana – Koper, ki je z dolžino 1065 m najdaljši, pa tudi največji premostitveni objekt na slovenskem cestnem omrežju. Najvišji steber je skupaj z voziščno konstrukcijo visok 95 m, največji razpon med stebri je 140 m, posebna pozornost pa velja tudi 3 m visoki protivetrni ograji (skupaj z odbojno ograjo 4,2 m), inovativni rešitvi projektanta, ki uspešno ščiti vozila pred močnimi bočnimi sunki vetra, ki se pogosto pojavlja v Primorju. Z izgradnjo tako smelo zasnovanega viadukta je bil odpravljen problem spusta avtoceste z nadmorske višine 420 m na slovensko obalo.

 

V letu  2008  so bili pod vodstvom Marjana Pipenbaherja izdelani idejni in ponudbeni projekti, kot so:

 • most preko Drave na AC Osijek – Budimpešta dolžine 2200m z max. razponom 220m
 • most Pelješac s poševnimi zategami na  AC Split – Dubrovnik, dolžine 2400m z max. razponom 570m v letu 2009 pa projekti za:
 • novo garažno hišo v Luki Koper s 26.000 parkirnimi mesti in površino 480.000 m2 - (največja samostojna garažna hiša v Evropi!)
 • nadkritje  EET evropskega energetskega terminala na pomolu II v Luki Koper s površino 182.000 m2 in razponom strešne konstrukcije 174 m (drugi največji razpon v Evropi)
 • CAPREA City Tower Koper – poslovna stolpnica višine 150 m in pokriti vkop Piranske ulice in Zopre – Perello – podzemni galeriji pod nivojem morja skupne dolžine 420 m

          
Posebej se je odlikoval tudi kot avtor oz. soavtor na državnih in mednarodnih natečajih, kjer je s svojim projektantskim timom sprejel:

 • I. nagrado na mednarodnem javnem natečaju za projektno rešitev mosta Verige, s     poševnimi zategami preko Bokokotorskega zaliva
 • II. nagrado na javnem državnem natečaju za konstrukcijsko rešitev Koroškega mostu v Mariboru
 • II. Nagrado na javnem državnem natečaju za konstrukcijsko rešitev mostu preko reke Mure
 • I. nagrado na javnem državnem natečaju za konstrukcijsko rešitev Viadukta Črni Kal
 • I. nagrado na javnem državnem natečaju za most preko reke Vipave v Renčah.
 • I. in II. nagrado za novi cestni most preko reke Drave na Ptuju
 • I. nagrado (skupaj s francoskim izvajalskim podjetjem Freyssinet ter belgijskim podjetjem BSIX) za konstrukcijsko rešitev mostu preko morske ožine v centru Dubaja na novi avtocestni povezavi z letališčem
 • I. nagrado na mednarodnem javnem natečaju za projektno rešitev mosta preko reke Save v Beogradu z glavnim razponom 380 m

 

Za svoje strokovno delo pa je prejel več mednarodnih in domačih strokovnih priznanj in nagrad:

 • nagrado SDGKJ (Saveza društava građevinskih konstruktora Jugoslavije) za izvirno konstrukcijsko rešitev avtobusne postaje v Mariboru; Cavtat 1989
 • priznanje mesta Maribor – za izvedbo nove avtobusne postaje v Mariboru, Maribor 1989
 • European Award for Steel Structures za projekt in izvedbo sovprežnega mosta za pešce preko reke Drave na Ptuju; ECCS, London, 1999
 • nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke; Ljubljana, 2004
 • priznanje DRC Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki za »Izredne inženirske dosežke na področju projektiranja premostitvenih objektov in velik prispevek pri razvoju slovenske cestne stroke«: Ljubljana, 2006
 • zlato plaketo Univerze v Mariboru za izjemne dosežke na področju projektiranja gradbenih konstrukcij in delo na pedagoškem področju; Maribor, 2006
 • priznanje občine Podgorica in Republike Črne gore za uspešno realiziran projekt mostu s poševnimi zategami preko reke Morače v Podgorici (eden izmed sedmih simbolov nove države Republike Črne gore), Podgorica 2006

 

Marjan Pipenbaher je član številnih strokovnih društev, akademij in drugih združenj:

 • akademik – Član Inženirske akademije Slovenije
 • predsednik ZBS - Združenja za beton Slovenije.
 • član Inženirske zbornice Slovenije, pooblaščeni projektant in revident zahtevnih objektov
 • član Društva gradbenih konstruktorjev Slovenije
 • član Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor
 • član Tehničnega odbora za premostitvene objekte v okviru Ministrstva za promet
 • član IABSE - International Association for Bridge and Structural Engineering
 • član FIB – Federation Internationl du Beton - mednarodnega združenja za beton
 • Član EERC – Earthquake Engineering Research Center (Berkelej – California/USA)
 • Član PTI – Post Tenssioning Institute USA 

 

Ustvarjalni opus našega  inženirja Marjana Pipenbaherja je resnično impresiven,saj njegove stvaritve pomenijo višek inženirske ustvarjalnosti – kot sinteze konstrukcijske dovršenosti, estetike in funkcionalnosti. Nanj smo mariborski gradbeniki  upravičeno ponosni, zato smo ga zasluženo počastili s priznanjem »inženir leta«.

 

Inženir leta 2008<<<

Inženir leta 2010<<<

 

 

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

Ples gradbenikov 2011

 

Jesensko srečanje 2010

 

Mednarodni posvet

2010

 

Stožice 2010

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani