Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

19.5.2019

 

Novi naslov in nova lokacija DRUŠTVA:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Krekova ulica 2

2000 Maribor

 

Nova prijavnica:

Prijavnica za leto 2019

 

Novi statut društva 2019:

DGIT statut 2019

 

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrada za najboljše diplomsko delo v letu 2011 ni podeljena

 

Tudi v letošnjem šolskem letu 2010/2011 smo pri DGIT MB izbirali in to tretjič najboljšo diplomsko nalogo. V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo smo na spletnih straneh DGIT MB in Fakultete za gradbeništvo pripravili merila in razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomantom univerzitetnega in visokošolskega študija. Rok za prijavo je bil od 1.10.2010 do 30.9.2011.

 

Razpis je namenjen nalogam iz področij:

 • Materiali v gradbeništvu,
 • Operativno gradbeništvo,
 • Gradbene konstrukcije,
 • Gradbena mehanika,
 • Geotehnika,
 • Informatika v gradbeništvo,
 • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 

Z ocenjevanjem od 6 do 10 smo upoštevali sledeče kriterije:

 • način pristopa k obravnavi temi,
 • izvirnost teme,
 • uporabnost naloge,
 • kvaliteta obdelave teme in
 • strokovnost.

 

Na naš 4.razpis je svojo nalog prijavila le en diplomant in sicer:

 • Ivo Firbas - GEOMEHANSKA ZASNOVA GLOBOKE GRADBENE JAME IN UPORABA GEOMEHANSKIH SIDER IZ STEKLENIH VLAKEN, Mentor: RED.prof.dr. LUDVIK TRAUNER, univ.dipl.inž.grad., Komentor: dr.HELENA VRECL KOJC, univ.dipl.inž.grad.

 

Komisija v sestavi:

 • red. prof.dr. Miroslav Premrov, FG                                           
 • Stipan Mudražija, DGIT MB                                       
 • Jurij Rudolf, DGIT MB                                              
 • Viktor Markelj, PONTING d.o.o.                                
 • Andrej Kramberger
 • Kosi Peter, Granit d.d.
 • Veznarc Drago      

 

je prejeto nalogo vključno z mnenji mentorja proučila in na podlagi razpisanih meril odločila da:


NAGRADA ZA LETOŠNJE LETO SE ZARADI PREMALEGA ŠTEVILA PRIJAVLJENIH DIPLOM IN KER NI MOŽNO NAREDITI IZBORA MED DIPLOMAMI NE PODELI.

 

PRIJAVLJENI KANDIDAT BO ZA PREJEL TOLAŽILNO NAGRADO IN BO O TEM OBVEŠČEN PO POŠTI.

 

 

Predsednik DGIT MB
Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.

 


Informacije glede 4. razpisa Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad, najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2010/2011 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

Prispela je ena popolne vloge do razpisnega roka. Strokovna komisija za izbor najboljše diplomske naloge bo na podlagi strokovne presoje prispelih diplom izbrala zmagovalno najboljšo diplomsko nalogo. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh DGIT-MB. Kandidati pa pisno obveščeni.

 

November 2011, Maribor

 

Strokovna komisija za izbor najboljše diplomske naloge

DGIT-MB

 

 


4. Razpis Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad

najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2010/2011 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

Prijavnica za šolsko leto 2010/2011

 

 • Splošno

Temeljno poslanstvo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT Maribor) je skrb za spodbujanje razvoja gradbene stroke. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor uspešno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru, zato je Izvršni odbor društva sprejel sklep, da se objavi razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomskim nalogam s področja gradbeništva, ki jih bodo izdelali diplomanti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Namen razpisa je spodbuditi razvoj študija gradbeništva in dodatno dvigniti kakovost ter atraktivnost diplomskih nalog.

 

 • Kandidati za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo diplomanti FG UM, ki so v študijskem letu 2010/2011 izdelali in oddali diplomsko nalogo v Referat za študijske zadeve ali opravili zagovor diplomske naloge. Kandidata lahko prijavi mentor, komentor, predstavnik podjetja ali se diplomant prijavi sam. Razpis velja za diplome univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija  ter diplomanti gospodarskega inženirstva. Razpis ne velja za diplomante študija ob delu in za kandidate, starejše od 30 let.

 

 • Področja razpisa

Diplomska dela, se bodo vrednotila po spodaj razpisanih področjih in sicer:

  • Materiali v gradbeništvu,
  • Operativno gradbeništvo,
  • Gradbene konstrukcije,
  • Gradbena mehanika,
  • Geotehnika,
  • Informatika v gradbeništvo,
  • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 • Komisija za nagrajevanje diplomskih nalog

Diplomska dela bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor DGIT Maribor. Komisija je sestavljena iz osmih članov, ki jih predstavljajo strokovnjaki iz gospodarstva in s fakultete; s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja. V komisiji, ki ocenjuje diplomske naloge, ne smeta biti mentor in komentor prijavljenih diplomskih nalog. V takem primeru, se za ocenjevanje diplomskega dela član komisije nadomesti z drugim članom komisije. Glede na prispele naloge izvršilni odbor DGIT Maribor imenuje komisijo. Komisija lahko odloči, da nagrade ne podeli ali pa jih izjemoma podeli več.

 

 • Način ocenjevanja diplomskih nalog

Naloge ocenjuje komisija, ki so ji na vpogled dane vse prispele diplomske naloge iz razpisanih področj.

Ocenjujejo se:

  • način pristopa k obravnavi temi,
  • izvirnost teme,
  • uporabnost naloge,
  • kvaliteta obdelave teme in
  • strokovnost.

 

Vsak od prej naštetih kriterijev se točkuje z ocenami od 6 do 10.  

 

 • Število nagrajenih diplomskih nalog

DGIT Maribor nagrajuje najboljše diplomsko delo iz razpisanih področij, naštetih v 3.alineji razpisa.  

 

 • Način in rok prijave

Razpis bo objavljen na spletnih straneh DGIT Maribor, FG in na oglasni deski FG. Rok za prijavo je od 1.10.2010 do 30.9.2011. Kandidat mora predati pisno vlogo in nalogo v tiskani obliki 1-izvod (fotokopija) in 1 izvod na CD v pdf formatu z možnostjo razmnoževanja. Vlogo se preda na referatu FG.  


 • Objava rezultatov

Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani DGIT Maribor in FG do konca leta 2011. DGIT Maribor bo izbrano nalogo iz razpisanih področij denarno nagradilo ter razglasilo najboljšo diplomsko delo v študijskem letu 2010/2011. Nagrado najboljšem diplomantu bomo podelili na tradicionalnem srečanju gradbenikov, ki ga prireja DGIT-MB, v začetku leta 2012.

 

 • Nagrade

Nagradni sklad je 1000 € (brutto).  

 

 • Donatorji

DGIT Maribor bo za ustanovitev nagradnega sklada zbiralo sredstva donatorjev, zato si pridržuje pravico, da se en izvod nagrajenih diplomskih del, arhivira v arhivu DGIT Maribor kot dokazno gradivo. Na željo donatorjev se lahko razpiše še dodatna tematika, ki bo prav tako nagrajena iz nagradnega sklada.  

 

 

V Mariboru, November 2010

 

 

Predsednik DGIT Maribor

Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.

 

v.d. Dekan Fakultete za gradbeništvo

red. prof. dr. Miroslav Premrov

 


 

 

Nagrada za najboljše diplomsko delo v letu 2010

 

Tudi v letošnjem šolskem letu 2009/2010 smo pri DGIT MB izbirali in to tretjič najboljšo diplomsko nalogo. V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo smo na spletnih straneh DGIT MB in Fakultete za gradbeništvo pripravili merila in razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomantom univerzitetnega in visokošolskega študija. Rok za prijavo je bil od 1.10.2009 do 30.9.2010.

 

Razpis je namenjen nalogam iz področij:

 • Materiali v gradbeništvu,
 • Operativno gradbeništvo,
 • Gradbene konstrukcije,
 • Gradbena mehanika,
 • Geotehnika,
 • Informatika v gradbeništvo,
 • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 

Z ocenjevanjem od 6 do 10 smo upoštevali sledeče kriterije:

 • način pristopa k obravnavi temi,
 • izvirnost teme,
 • uporabnost naloge,
 • kvaliteta obdelave teme in
 • strokovnost.

 

Na naš 3.razpis je svoje naloge prijavilo štiri diplomantov in sicer:

 • Daniela Panić - ANALIZA VAROVANJA GRADBENE JAME S SIDRANJEM NA VEČ NIVOJIH, Mentor: izr.prof.dr. ŽLENDER BOJAN, univ.dipl.inž.grad., Komentorja: doc.dr.MACUH BORUT, univ.dipl.inž.grad.
 • Mitja Papinutti - DIMENZIONIRANJE MOSTU ZA PEŠČE IN KOLESARJE, Mentor: red.prof.dr. MIROSLAV PREMROV, univ.dipl.inž.grad. dr.ANTON HAUC, Komentor: asistent MATJAŽ TAJNIK
 • Iztok Arnuga - MEHANSKA ODPORNOST LESNO-BETONSKEGA SOVPRŠEŽNEGA STROPU, Mentor: red.prof.dr. MIROSLAV PREMROV, univ.dipl.inž.grad., dr.ANTON HAUC, Komentor: asistent MATJAŽ TAJNIK
 • Silvo Fras - MOŽNOST UPORABE KONTINUIRANIH OGLJIKOVIH VLAKEN ZA OJAČITEV BETONSKIH KONTRUCKIJ, Mentor: višju predavatelj mag. ANDREJ IVANIČ, univ.dipl.inž.grad.

 

Komisija v sestavi:

 • red. prof.dr. Stojan Kravanja,  FG                                           
 • Stipan Mudražija, DGIT MB                                       
 • Jurij Rudolf, DGIT MB                                              
 • Viktor Markelj, PONTING d.o.o.                                
 • Andrej Kramberger, Konstruktor VGR d.o.o.
 • Vrezner Bogdan, Granit d.d.
 • Veznarc Drago, MTB d.o.o.     

 

je prejete naloge vključno z mnenji mentorjev proučila in na podlagi razpisanih meril odločila da:

 

ZA LETO 2010 PODELIMO DVE DENARNI NAGRADI V VREDNOSTI VSAKA PO 500 EUR DIPLOMANTOMA:

Mitji Papinuttiju ZA NALOGO Z NASLOVOM:
DIMENZIONIRANJE MOSTU ZA PEŠČE IN KOLESARJE
IN
Danieli Panić ZA NALOGO Z NASLOVOM:
ANALIZA VAROVANJA GRADBENE JAME S SIDRANJEM NA VEČ NIVOJIH

 

Kratka vsebina diplomske naloge Mitje Papinuttija:
Diplomsko delo je statična analiza in dimenzioniranje že zgrajenega mostu preko reke Raab. Statična analiza je narejena z 3D modelom v programu SAP2000, dimenzioniranje pa po trenutnih veljavnih Eurokod predpisih. Most je osrednjega razpona 35m in je pokrit. Most je iz enega razpona, ki visi na dveh vrveh. Strop prenaša horizontalno reakcijo vrvi in je sestavljen iz CLT (cross Laminated Timber) in dveh dvojčkov iz lepljenega lesa GL36C, ki deluje kot T – nosilec. T – nosilec je zanimiv konstrukcijski detajl, ki je analiziran v 3D modelu kot linijski element (GL36C (dvojček) v interakciji z CLT ploščo). Trenutno ne obstaja standarda za dimenzioniranje CLT plošče, zato je v diplomski nalogi izpeljan strižni porušni mehanizem znan kot Roll-effect. Zanimivi so tudi detajli stika vrvi in lesenega nosilca, ki nalegajo na AB-steber. Detajli so dimenzionirani s solid elementi in preverjajo napetosti v jekleni podpori, ki sicer zaradi svoje kompleksnosti ni analitično izračunljiva. Diplomska naloga je zanimiva zaradi statičnega 3D modela, ki ima vrsto razlik in prednosti pred 2D statičnim modelom. V diplomskem delu je prikazano vrsto inženirskih problemov, ki jih je diplomant uspešno rešil.
Mentor: red.prof.dr. MIROSLAV PREMROV, univ.dipl.inž.grad. dr.ANTON HAUC
Komentor: asistent MATJAŽ TAJNIK

 

Kratka vsebina diplomske naloge Daniele Panić:
V diplomskem delu je opisanih pet najpogostejših načinov varovanja gradbene jame in za vsak način varovanja izvedena statična analiza varovanja gradbene jame s sidranjem na več nivojih z računalniškim programom Plaxis. Ugotovljeno je bilo, da je največja razlika med posameznimi metodami varovanja dejansko v sami tehnologiji izvedbe, saj v samem izračunu ni večjih razlik. Dobljeni rezultati so bili preverjeni ter v tehničnem smislu optimirani. Določene so bile ustrezne dimenzije prereza profila, ustrezna medosna razdalja med profili, ustrezno število vrvi prednapetega sidra, vzdolžna ter prečna armatura in ustrezna kvaliteta materialov iz katerih bo konstrukcija sestavljena. Ko so bili določeni ustrezni geometrijski in konstrukcijski parametri, so bile tehnologije varovanja preverjene po mejnih stanjih nosilnosti za vse tehnologije varovanja, ki jih bo na terenu možno izvesti. Za preverjene tehnologije varovanja je bila izvedena cenovna primerjava variant, ki je pokazala, da je v konkretnem primeru ekonomsko najugodnejša izvedba varovanja obravnavane gradbene jame z Benotto pilotno steno
Mentor: izr.prof.dr. ŽLENDER BOJAN, univ.dipl.inž.grad.
Komentor: doc.dr.MACUH BORUT, univ.dipl.inž.grad.

 

NAGRAJENCEMA ČESTITAMO IN ŽELIMO USPEŠNO DELOVNO POT!

 

Predsednik DGIT MB
Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.

 

 


Informacije glede 3. razpisa Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad, najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2009/2010 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

Prispele so štiri popolne vloge do razpisnega roka. Strokovna komisija za izbor najboljše diplomske naloge bo na podlagi strokovne presoje prispelih diplom izbrala zmagovalno najboljšo diplomsko nalogo. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh DGIT-MB. Kandidati pa pisno obveščeni.

 

November 2010, Maribor

 

Strokovna komisija za izbor najboljše diplomske naloge

DGIT-MB

 


3. Razpis Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad

najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2009/2010 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

Prijavnica za šolsko leto 2009/2010

 

 • Splošno

Temeljno poslanstvo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT Maribor) je skrb za spodbujanje razvoja gradbene stroke. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor uspešno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru, zato je Izvršni odbor društva sprejel sklep, da se objavi razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomskim nalogam s področja gradbeništva, ki jih bodo izdelali diplomanti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Namen razpisa je spodbuditi razvoj študija gradbeništva in dodatno dvigniti kakovost ter atraktivnost diplomskih nalog.

 

 • Kandidati za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo diplomanti FG UM, ki so v študijskem letu 2009/2010 izdelali in oddali diplomsko nalogo v Referat za študijske zadeve ali opravili zagovor diplomske naloge. Kandidata lahko prijavi mentor, komentor, predstavnik podjetja ali se diplomant prijavi sam. Razpis velja za diplome univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija  ter diplomanti gospodarskega inženirstva. Razpis ne velja za diplomante študija ob delu in za kandidate, starejše od 30 let.

 

 • Področja razpisa

Diplomska dela, se bodo vrednotila po spodaj razpisanih področjih in sicer:

  • Materiali v gradbeništvu,
  • Operativno gradbeništvo,
  • Gradbene konstrukcije,
  • Gradbena mehanika,
  • Geotehnika,
  • Informatika v gradbeništvo,
  • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 • Komisija za nagrajevanje diplomskih nalog

Diplomska dela bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor DGIT Maribor. Komisija je sestavljena iz osmih članov, ki jih predstavljajo strokovnjaki iz gospodarstva in s fakultete; s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja. V komisiji, ki ocenjuje diplomske naloge, ne smeta biti mentor in komentor prijavljenih diplomskih nalog. V takem primeru, se za ocenjevanje diplomskega dela član komisije nadomesti z drugim članom komisije. Glede na prispele naloge izvršilni odbor DGIT Maribor imenuje komisijo. Komisija lahko odloči, da nagrade ne podeli ali pa jih izjemoma podeli več.

 

 • Način ocenjevanja diplomskih nalog

Naloge ocenjuje komisija, ki so ji na vpogled dane vse prispele diplomske naloge iz razpisanih področj.

Ocenjujejo se:

  • način pristopa k obravnavi temi,
  • izvirnost teme,
  • uporabnost naloge,
  • kvaliteta obdelave teme in
  • strokovnost.

 

Vsak od prej naštetih kriterijev se točkuje z ocenami od 6 do 10.  

 

 • Število nagrajenih diplomskih nalog

DGIT Maribor nagrajuje najboljše diplomsko delo iz razpisanih področij, naštetih v 3.členu razpisa.  

 

 • Način in rok prijave

Razpis bo objavljen na spletnih straneh DGIT Maribor, FG in na oglasni deski FG. Rok za prijavo je od 1.10.2009 do 30.9.2010. Kandidat mora predati pisno vlogo in nalogo v tiskani obliki 1-izvod (fotokopija) in 1 izvod na CD v pdf formatu z možnostjo razmnoževanja. Vlogo se preda na referatu FG.  


 • Objava rezultatov

Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani DGIT Maribor in FG do konca leta 2010. DGIT Maribor bo izbrano nalogo iz razpisanih področij denarno nagradilo ter razglasilo najboljšo diplomsko delo v študijskem letu 2009/2010. Nagrado najboljšem diplomantu bomo podelili na tradicionalnem srečanju gradbenikov, ki ga prireja DGIT-MB, v začetku leta 2011.

 

 • Nagrade

Nagradni sklad je minimalno 1000 €.  

 

 • Donatorji

DGIT Maribor bo za ustanovitev nagradnega sklada zbiralo sredstva donatorjev, zato si pridržuje pravico, da se en izvod nagrajenih diplomskih del, arhivira v arhivu DGIT Maribor kot dokazno gradivo. Na željo donatorjev se lahko razpiše še dodatna tematika, ki bo prav tako nagrajena iz nagradnega sklada.  

 

 

V Mariboru, Oktober 2009

 

 

Predsednik DGIT Maribor

Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.

 

v.d. Dekan Fakultete za gradbeništvo

red. prof. dr. Miroslav Premrov

 

 

Prijavnica za šolsko leto 2009/2010

 

 


 

Izbrali smo najboljšo diplomsko nalogo za šolsko leto 2008/2009

 

Nagrada za najboljše diplomsko delo letu 2009 


Tudi v letošnjem šolskem letu 2008/2009 smo pri DGIT MB izbirali in to drugič najboljšo diplomsko nalogo. V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo smo  na spletnih straneh DGIT MB in Fakultete za gradbeništvo pripravila merila in razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomantom univerzitetnega in visokošolskega študija. Rok za prijavo je bil od 1.10.2008 do 30.9.2009.  

Razpis je namenjen nalogam iz področij:

 • Materiali v gradbeništvu,
 • Operativno gradbeništvo,
 • Gradbene konstrukcije,
 • Gradbena mehanika,
 • Geotehnika,
 • Informatika v gradbeništvo,
 • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.
 

Z ocenjevanjem od 6 do 10 smo upoštevali sledeče kriterije:

 • način pristopa k obravnavi temi,
 • izvirnost teme,
 • uporabnost naloge,
 • kvaliteta obdelave teme in
 • strokovnost.
 

Na naš 2.razpis je svoje naloge prijavilo 4 diplomantov in sicer:

 • Janja Kovač (TEHNOLOGIJA VGRADNJE IN MEHANSKE LASTNOSTI TANKOSLOVJNIH ZAKLJUČNIH FASADNIH OMETOV)
 • Srdjan Brković (GRADBENE POGODBE PO FIDIC IN NEPOSREDNA PRIPRAVA NA GRADNJE)
 • Jaka Fišer (PRIMERJAVA TEHNOLOGIJE GRADNJE NA NEPOMIČNEM ODRU S TEHNOLOGIJO GRADNJE Z NARIVANJEM NA PRIMERU VIADUKTOV VODOLE II IN III)
 • Sebastjan Balažič (SANACIJA IN PRIZIDAVA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA)
 

Komisija v sestavi:

 • Dr. Miroslav Premrov (FG)
 • Stipan Mudražija (DGIT MB)
 • Viktor Markelj (Ponting MB)
 • Andrej Kramberger (Konstruktor MB)
 • Jurij Rudolf (DGIT MB)

je prejete naloge vključno z mnenji mentorjev proučila in na podlagi razpisanih meril odločila da: 

ZA LETO 2009 PODELIMO ENO DENARNO NAGRADO V VREDNOSTI 1000 EUR DIPLOMANTKI JANJI KOVAČ ZA NALOGO Z NASLOVOM:

TEHNOLOGIJA VGRADNJE IN MEHANSKE LASTNOSTI TANKOSLOVJNIH ZAKLJUČNIH FASADNIH OMETOV 
 

Kratka vsebina diplomske naloge:

Temelj diplomskega dela je preučevanje razlik med posameznimi prefabiricranimi mešanicami zaključnih ometov različnih proizvajalcev. Preiskovali so se mehanske lastnosti silikatnih, silikonskih in akrilnih ometov. Teoretični del je prikazal tehnike vgradnje in deklarirane lastnosti. Praktični del pa je podal razlike med obravnavanimi ometi (vzorci) ter primerjavo teh vrednosti z meritvami na objektu. 

Mentor je bil pred. Samo Lubej

Komentor je bil doc. dr. Andrej Štrukelj 
 

NAGRAJENKI ČESTITAMO IN ŽELIMO USPEŠNO DELOVNO POT!

 

 

Predsednik DGIT MB

Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad. 

 

 


2. Razpis Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad

najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2008/2009 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

 

 • Splošno

Temeljno poslanstvo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT Maribor) je skrb za spodbujanje razvoja gradbene stroke. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor uspešno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru, zato je Izvršni odbor društva sprejel sklep, da se objavi razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomskim nalogam s področja gradbeništva, ki jih bodo izdelali diplomanti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Namen razpisa je spodbuditi razvoj študija gradbeništva in dodatno dvigniti kakovost ter atraktivnost diplomskih nalog.

 

 • Kandidati za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo diplomanti FG UM, ki so v študijskem letu 2008/2009 izdelali in oddali diplomsko nalogo v Referat za študijske zadeve ali opravili zagovor diplomske naloge. Kandidata lahko prijavi mentor, komentor, predstavnik podjetja ali se diplomant prijavi sam. Razpis velja za diplome univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija  ter diplomanti gospodarskega inženirstva. Razpis ne velja za diplomante študija ob delu in za kandidate, starejše od 30 let.

 

 • Področja razpisa

Diplomska dela, se bodo vrednotila po spodaj razpisanih področjih in sicer:

  • Materiali v gradbeništvu,
  • Operativno gradbeništvo,
  • Gradbene konstrukcije,
  • Gradbena mehanika,
  • Geotehnika,
  • Informatika v gradbeništvo,
  • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 • Komisija za nagrajevanje diplomskih nalog

Diplomska dela bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor DGIT Maribor. Komisija je sestavljena iz osmih članov, ki jih predstavljajo strokovnjaki iz gospodarstva in s fakultete; s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja. V komisiji, ki ocenjuje diplomske naloge, ne smeta biti mentor in komentor prijavljenih diplomskih nalog. V takem primeru, se za ocenjevanje diplomskega dela član komisije nadomesti z drugim članom komisije. Glede na prispele naloge izvršilni odbor DGIT Maribor imenuje komisijo. Komisija lahko odloči, da nagrade ne podeli ali pa jih izjemoma podeli več.

 

 • Način ocenjevanja diplomskih nalog

Naloge ocenjuje komisija, ki so ji na vpogled dane vse prispele diplomske naloge iz razpisanih področj.

Ocenjujejo se:

  • način pristopa k obravnavi temi,
  • izvirnost teme,
  • uporabnost naloge,
  • kvaliteta obdelave teme in
  • strokovnost.

 

Vsak od prej naštetih kriterijev se točkuje z ocenami od 6 do 10.  

 

 • Število nagrajenih diplomskih nalog

DGIT Maribor nagrajuje najboljše diplomsko delo iz razpisanih področij, naštetih v 3.členu razpisa.  

 

 • Način in rok prijave

Razpis bo objavljen na spletnih straneh DGIT Maribor, FG in na oglasni deski FG. Rok za prijavo je od 1.10.2008 do 30.9.2009. Kandidat mora predati pisno vlogo in nalogo v tiskani obliki 1-izvod (fotokopija) in 1 izvod na CD v pdf formatu z možnostjo razmnoževanja. Vlogo se preda na referatu FG.  


 • Objava rezultatov

Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani DGIT Maribor in FG do konca leta 2009. DGIT Maribor bo izbrano nalogo iz razpisanih področij denarno nagradilo ter razglasilo najboljšo diplomsko delo v študijskem letu 2008/2009. Nagrado najboljšem diplomantu bomo podelili na tradicionalnem srečanju gradbenikov, ki ga prireja DGIT MB, v začetku leta 2010.

 

 • Nagrade

Nagradni sklad je minimalno 1000 €.  

 

 • Donatorji

DGIT Maribor bo za ustanovitev nagradnega sklada zbiralo sredstva donatorjev, zato si pridržuje pravico, da se en izvod nagrajenih diplomskih del, arhivira v arhivu DGIT Maribor kot dokazno gradivo. Na željo donatorjev se lahko razpiše še dodatna tematika, ki bo prav tako nagrajena iz nagradnega sklada.  

 

 

V Mariboru, November 2008

 

 

Predsednik DGIT Maribor

Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.

 

Dekan Fakultete za gradbeništvo

Red.prof.dr. Ludvik Trauner

 

  

 

Že zgodilo!!!!

Izbrali smo najboljšo diplomsko nalogo za šolsko leto 2007/2008

 

 

Fotografija iz podelitve ob 60 letnici DGIT-MB z dne 16.10.2008

 

 

Komisija DGIT-MB za podelitev nagrade najboljše diplomske naloge v študijskem letu 2007/2008 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva, je na sestanku dne 26.8.2008 med petimi prispelimi diplomskim nalogami izbrala diplomo z naslovom:

 

ANALIZA ZVOČNE IZOLATIVNOSTI PREDELNE STENE V BIVALNEM KONTEJNERJU, kandidatke Valentine Glavice, mentorja izr. Prof. dr. Dean Korošaka, komentorja Rudolf Šadla.

 

 

ČESTITAMO!!

 

 

V Mariboru, dne 2.9.2008                   

 

Predsednik DGIT-MB

    Stipan Mudražija

 

 


 

 

1. Razpis Društva gradbenih inženirjev in tehniko Maribor za podelitev nagrad

najboljšim diplomskim nalogam v študijskem letu 2007/2008 na Fakulteti za gradbeništvo, s področja gradbeništva

 

 • Splošno

Temeljno poslanstvo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT Maribor) je skrb za spodbujanje razvoja gradbene stroke. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor uspešno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru, zato je Izvršni odbor društva sprejel sklep, da se objavi razpis za podelitev nagrad najboljšim diplomskim nalogam s področja gradbeništva, ki jih bodo izdelali diplomanti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Namen razpisa je spodbuditi razvoj študija gradbeništva in dodatno dvigniti kakovost ter atraktivnost diplomskih nalog.

 

 • Kandidati za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo diplomanti FG UM, ki so v študijskem letu 2007/2008 izdelali in oddali diplomsko nalogo v Referat za študijske zadeve ali opravili zagovor diplomske naloge. Kandidata lahko prijavi mentor, komentor, predstavnik podjetja ali se diplomant prijavi sam. Razpis velja za diplome univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija  ter diplomanti gospodarskega inženirstva. Razpis ne velja za diplomante študija ob delu in za kandidate, starejše od 30 let.

 

 • Področja razpisa

Diplomska dela, se bodo vrednotila po spodaj razpisanih področjih in sicer:

  • Materiali v gradbeništvu,
  • Operativno gradbeništvo,
  • Gradbene konstrukcije,
  • Gradbena mehanika,
  • Geotehnika,
  • Informatika v gradbeništvo,
  • Stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.

 • Komisija za nagrajevanje diplomskih nalog

Diplomska dela bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor DGIT Maribor. Komisija je sestavljena iz osmih članov, ki jih predstavljajo strokovnjaki iz gospodarstva in s fakultete; s področij načrtovanja, gradnje in vzdrževanja. V komisiji, ki ocenjuje diplomske naloge, ne smeta biti mentor in komentor prijavljenih diplomskih nalog. V takem primeru, se za ocenjevanje diplomskega dela član komisije nadomesti z drugim članom komisije. Glede na prispele naloge izvršilni odbor DGIT Maribor imenuje komisijo. Komisija lahko odloči, da nagrade ne podeli ali pa jih izjemoma podeli več.

 

 • Način ocenjevanja diplomskih nalog

Naloge ocenjuje komisija, ki so ji na vpogled dane vse prispele diplomske naloge iz razpisanih področj.

Ocenjujejo se:

  • način pristopa k obravnavi temi,
  • izvirnost teme,
  • uporabnost naloge,
  • kvaliteta obdelave teme in
  • strokovnost.

 

Vsak od prej naštetih kriterijev se točkuje z ocenami od 6 do 10.  

 

 • Število nagrajenih diplomskih nalog

DGIT Maribor nagrajuje najboljše diplomsko delo iz razpisanih področij, naštetih v 3.členu razpisa.  

 

 • Način in rok prijave

Razpis bo objavljen na spletnih straneh DGIT Maribor, FG in na oglasni deski FG. Rok za prijavo je 30.06.2008. Kandidat mora predati pisno vlogo in nalogo v tiskani obliki 1-izvod (fotokopija) in 1 izvod na CD v pdf formatu z možnostjo razmnoževanja. Vlogo se preda na referatu FG.  


 • Objava rezultatov

Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani DGIT Maribor in FG do 30.06.2008. DGIT Maribor bo izbrano nalogo iz razpisanih področij denarno nagradilo ter razglasilo najboljšo diplomsko delo v študijskem letu 2007/2008. Nagrado najboljšem diplomantu bomo podelili na svečani akademiji ob 60. letnici DGIT MB, ki bo 09.10.2008 v kazinski dvorani SNG Maribor.

 

 • Nagrade

Nagradni sklad je minimalno 1000 €.  

 

 • Donatorji

DGIT Maribor bo za ustanovitev nagradnega sklada zbiralo sredstva donatorjev, zato si pridržuje pravico, da se en izvod nagrajenih diplomskih del, arhivira v arhivu DGIT Maribor kot dokazno gradivo. Na željo donatorjev se lahko razpiše še dodatna tematika, ki bo prav tako nagrajena iz nagradnega sklada.  

 

 

Predsednik DGIT Maribor

Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.

 

Dekan Fakultete za gradbeništvo

Red.prof.dr. Ludvik Trauner

 

V Mariboru, 03.09.2007

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

 

 

 

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani